Acoustic Guitar mini size 3/4 mini dáng A và dáng D

Mẫu guitar acoustic mini 3/4 chiều dài khoảng 98cm so với mẫu guitar thông thường (đàn 3/4 tức là thùng nhỏ bằng 3/4 so với thùng đàn chuẩn) nên rất thuận lợi vì nhỏ gọn, tiện lợi và nhẹ nhàng